1. OPP
  2. Świętokrzyskie
  3. Busko-Zdrój

Buski Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnień

Osiedle Generała Władysława Sikorskiego 9
Busko-Zdrój

Informacje podstawowe

KRS: 0000102175
NIP: 6551688171
Data rejestracji: 26-03-2002

Cel działania

1. propagowanie idei trzeźwości w środowisku objętym terenem działania ośrodka;
2. promowanie zdrowego stylu życia, szczególnie aktywnych form spędzania wolnego czasu;
3.Podtrzymywanie abstynencji przez uzależnionych od alkoholu i narkotyków członków ośrodka;
4. niesienie wszechstronnej pomocy w procesie zdrowienia i rozwoju członkom ośrodka uzależnionym od alkoholu, narkotyków, osobom współuzależnionym i ich rodzinom;
5. edukacja dotycząca problematyki uzależnień skierowana od wszystkich zainteresowanych;
6. informowanie wszystkich zainteresowanych o możliwości uzyskania pomocy w procesie zdrowienia;
7. współdziałanie z organami i instytucjami rządowymi oraz samorządowymi i zakładami pracy w zakresie niesienia pomocy rodzinom, w których przemoc występuje pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Opinie o: Buski Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnień

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.