1. OPP
  2. Opolskie
  3. Brzeg

Brzeskie Towarzystwo Miłośników Zwierząt

Starobrzeska 57
Brzeg

Informacje podstawowe

KRS: 0000392703
NIP: 7471892059

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt;
2) zapobieganie rażącemu zaniedbaniu lub okrutnemu traktowaniu zwierząt;
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom;
4) kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec świata przyrody, w tym wobec zwierząt domowych, gospodarskich i wolno żyjących;
5) zachowanie i wzbogacanie środowiska naturalnego;
6) działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
7) ochrona praw i dobrostanu zwierząt;
8) promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt i działalnością proekologiczną;
9) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk patologicznych i wykluczonych;
10) promocja i organizacja wolontariatu.

Opinie o: Brzeskie Towarzystwo Miłośników Zwierząt

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.