1. OPP
  2. Warmińsko-Mazurskie
  3. Braniewo

Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie

Kościuszki 10
Braniewo

Informacje podstawowe

KRS: 0000002043
Data rejestracji: 15-03-2001

Cel działania

1. dodprowadzenie do stałej abstynencji członków klubu.
2. uczenie kultury życia bez alkoholu.
3. niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwania właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku.
4. pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych.
5. samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienia od alkoholu.
6. udzielanie informacji i pomocy osobom spoza klubu w kwestii podjęcia leczenia odwykowego.
7. propagowanie idei trzeźwości na terenie miasta braniewa, szczególnie wśród młodzieży.
8. obrona interesów klubu.
9. realizacja zadań publicznych poprzez podejmowanie inicjatyw w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta braniewa i gminy ze szczególnym uwzględnieniem grup osób podlegających zjawisku wykluczenia społecznego - również wśród członków klubu. 10 promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa społeczności zwłaszcza spośród osób uzależnionych po zakończonej terapii odwykowej z terenu miasta i gminy.
11. podejmowanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałaniu patologiom społecznym oraz zjawisku wykluczenia w mieście braniewie oraz gminie ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących problematyki uzależnień.

Opinie o: Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.