1. OPP
  2. Lubuskie
  3. Gorzów Wielkopolski

Bogdaniecki Uniwersytet III Wieku

Dworcowa 5
Bogdaniec

Informacje podstawowe

KRS: 0000368715
e-mail: [email protected]
NIP: 5993135273
Data rejestracji: 22-10-2010

Cel działania

Celem buiiiw jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw (naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych, niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu), polegającej na:
1. prowadzeniu form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo - turystycznej dla osób starszych,
2. włączeniu osób starszych do systemu kształacenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
3. wspieraniu działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych,
4. udzielaniu pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążeniu do podniesienia poziomu życia ludzi starszych,
5. aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych,
6. upowszechnianiu profilaktyki gerontologicznej,
7. stworzeniu warunków do dobrego starzenia się,
8. innych działań społecznych, profilaktycznych zapobiegających marginalizacji społecznej osób starszych,
9. wspieraniu idei wolontariatu,
10. szerzeniu przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami.

Opinie o Bogdaniecki Uniwersytet III Wieku

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.