1. OPP
  2. Lubelskie
  3. Biłgoraj

Bezpieczny Powiat Biłgorajski

Dąbrowskiego 12
Biłgoraj

Informacje podstawowe

KRS: 0000113776
WWW: sbpb.lbl.pl
e-mail: [email protected]
Data rejestracji: 20-05-2002

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest:
1.Wypracowanie programu w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego i jego realizacja w blokach tematycznych: "bezpieczny dom- mieszkanie- osiedle", "bezpieczna szkoła", "bezpieczny biznes" i inne
2.Organizowanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, a zwłaszcza prawnej, psychologicznej, rzeczowej, finansowej i medycznej
3.Upowszechnianie wiedzy o zasadach odpowiedzialności prawnej sprawców wypadków drogowych i funkcjonowania ochronnych ubezpieczeń komunikacyjnych
4.Podejmowanie działań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na drogach
5.Podejmowanie działań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego, ochrony i promocji zdrowia
6.Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów
7.Podejmowanie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
8.Pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie działań statutowych stowarzyszenia
9.W zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenie może reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej
10.Organizowanie szkoleń w zakresie edukacji oraz udzielanie porad prawnych, psychologicznych, z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa
11.Prowadzenie działalności promocyjnej, organizowanie imprez kulturowych, sportowych i innych mających na celu promowanie stowarzyszenia
12.Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniami
13.Działań na rzecz integracji oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami
14.Promocji, organizacji wolontariatu
15.Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy pawnej, obywatelskiej oraz mediacyjnej.

Opinie o Bezpieczny Powiat Biłgorajski

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.