1. OPP
  2. Małopolskie

Bene Factum

Weissa 3
Kalwaria Zebrzydowska

Informacje podstawowe

KRS: 0000320063
NIP: 5512542534
Data rejestracji: 19-12-2008

Cel działania

A)utworzenie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego długoterminowego dla osób obłożnie i przewlekle chorych jak również osób w podeszłym wieku, b) świadczenie całodobowych czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych, c) świadczenie terapii zajęciowej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych oraz zabiegów rehabilitacyjnych, d) zapewnienie kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego e) prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjetnów i ich rodzin, f) stworzenie podopiecznycm zakładu bliskości i serdeczności, g) zapewnienie podopiecznym zakładu warunków godnego umierania, h) zapewnienie podopiecznym podstawowej opieki medycznej przez lekarza pierwszego kontaktu, i) świadczenie opieki zdrowotnej przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, j) utrzymywanie kontaktów z organami władzy publicznej rządowej i samorządowej, instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami, prasą, innymi ośrodkami terapeutycznymi w kraju i za granicą, k) zarządzanie zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym długoterminowym, l) ochrona i promocja zdrowia ł) tworzenie i organizowanie interdyscyplinarnych zespołów wyjazdowych hospicyjno-paliatywnej opieki domowej,prowadzonej w domu chorego i osoby w podeszłym wieku wyspecjalizowanych, wyszkolonych oraz przygotowanych do sprawowania opieki paliatywno-hospicyjnej w zakresie chorób nowotworowych, nienowotworowych oraz opieki nad osobami w podeszłym wieku wymagającymi pomocy. zespół wyjazdowy zapewnia rodzinie chorego oraz osoby w podeszłym wieku wsparcie psychiczne i moralne oraz przeszkolenie rodzin w pielęgnacji i postępowaniu z chorym oraz osobą w podeszłym wieku, zespół jest złożony z lekarza, pielęgniarki/pielęgniarza, rehabilitanta, psychologa, duchownego, pracownika socjalnego oraz wolontariuszy z wykształceniem medycznym i bez wykształcenia medycznego, m) odpłatny lub nieodpłatny wynajem lub dzierżawa sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, ciąg dalszy w statucie stowarzyszenia § 8 pkt n) - s)

Opinie o Bene Factum

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.