1. OPP
  2. Małopolskie
  3. Myślenice

"Bądźmy Razem" - Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej

Informacje podstawowe

KRS: 0000343690
NIP: 6812020941
Data rejestracji: 11-01-2010

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: a) niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, b) pomoc socjalna dla dorosłych, dzieci i młodzieży zaniedbanych społecznie, c) działalność charytatywna, d) ochrona i promocja zdrowia, w tym kształtowanie właściwych postaw i zachowań pro zdrowotnych i pro ekologicznych, e) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, f) nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, g) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, h) promocja i organizacja wolontariatu. v_ 2. stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób ciężko chorych, zwłaszcza na nowotwory, a także przewlekle chorych starszych oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci. 3. stowarzyszenie propaguje ideę i metody opieki hospicyjnej, zwłaszcza domowej, wspiera realizację i rozwój tej opieki oraz pozyskuje ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki osobom objętym jego działalnością,

Opinie o: "Bądźmy Razem" - Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.