1. OPP
  2. Lubelskie
  3. Chełm

Automobilklub Chełmski

Strażacka 4
Chełm

Informacje podstawowe

KRS: 0000226357
e-mail: [email protected]
NIP: 5631811779
Data rejestracji: 16-02-2005

Cel działania

Celem automobilklubu jest prowadzenie różnorodnych działań w następujących sferach pożytku publicznego:
1)porządku i bezpieczeństwa publicznego,w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
2)wspierania i upowrzechniania kultury fizycznej i sportu, w tym sportu motorowego;
3)turystyki i krajoznawstwa oraz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego;
4)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
5)edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
6)promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności charytatywnej;
7)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, i kulturowej;
8)wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwoju gospodarczego;
9)ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym ;
10)działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.

Opinie o: Automobilklub Chełmski

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.