1. OPP
  2. Dolnośląskie

As - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych

św. Jakuba 3
Sobótka

Informacje podstawowe

KRS: 0000007260
WWW: stowarzyszenie-as.pl
e-mail: [email protected]
NIP: 8961252072
Data rejestracji: 20-06-2001

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie:
1. pomocy społeczne, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
2. działalności charytatywnej
3. ochrony i promocji zdrowia
4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych
5. dostosowania podmiotów gospodarczych z terenu gminy sobótka do wymogów unii europejskiej
6. restrukturyzacji terenów wiejskich w dostosowaniu do integracji europejskiej
7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania
8. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
9. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
10. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
11. podnoszenia świadomości ekologicznej i działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
12. profilaktyki patologii społecznej oraz chorób cywilizacyjnych
13. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
14. promocji i organizacji wolontariatu

Opinie o As - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.