1. OPP
  2. Małopolskie
  3. Andrychów

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej "Watra"

Metalowców 10
Andrychów

Informacje podstawowe

KRS: 0000091865
WWW: watra.andrychow.eu
e-mail: [email protected]
NIP: 5512226307
Data rejestracji: 06-03-2002

Cel działania

1.Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymania się od picia alkoholu oraz stworzenia warunków do wytrwania w trzeźwości.
2.Pomoc osobom współuzależnionym w radzeniu sobie z własnymi i rodzinnymi problemami wynikającymi ze współuzależnienia.
3.Pomoc w miarę posiadanych możliwości ofiarom przemocy w rodzinie
4.Propagowanie idei trzeźwości poza społecznością klubową, a zwłaszcza oddziaływanie swoim przykładem i doświadczeniem na grupy społeczne i jednostki nieświadome groźby choroby alkoholowej i innych uzależnień.
5.Profilaktyka i współpraca z młodzieżą.
6.Działania w kierunku zwiększenia dostępności terapii pomocy psychologicznej.
7.Współpraca w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach gminy, powiatu, województwa.
8.Współpraca z organizacjami państwowymi, samorządem w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej, instytucjami kościelnymi oraz zakładami pracy, w których pracują uzależnieni od alkoholu.

Opinie o: Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej "Watra"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.