1. OPP
  2. Lubelskie
  3. Lubartów

Alwernia - Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny

Lubelska 32
Lubartów

Informacje podstawowe

KRS: 0000300023
Data rejestracji: 26-02-2008

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia i rozwoju młodzieży i rodzin gminy lubartów, w szczególności: a) promocja oraz rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży, zwłaszcza narażonych na negatywny wpływ środowiska, b) integrowanie i ożywienie środowiska młodzieży lubartowa i okolic, aby w sposób zorganizowany oraz wspólnotowy mogli sprostać współczesnym wyzwaniom religijno-moralnym, kulturowym, narodowo-społecznym, ekonomicznym, c) działalność krajoznawcza, organizacja wypoczynku połączonego z pracą wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, d) podejmowanie przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, e) przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym w rodzinach i udzielanie im pomocy, f) działalność edukacyjna w zakresie wychowania do życia w rodzinie, g) propagowanie działalności społecznej i promowanie idei wolontariatu, h) podejmowanie przedsięwzięć w zakresie niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, i) działalność w sferze kultury fizycznej, promocji zdrowia i rekreacji, j) działalność charytatywna, k) troska o zabytki i pomniki kultury na terenie lubartowa i okolic, l) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej, m) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami, n) współpraca z organizacjami o podobnym profilu działania.

Opinie o: Alwernia - Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.