1. OPP
  2. Pomorskie
  3. Gdańsk

Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku

Uphagena 25
Gdańsk

Informacje podstawowe

KRS: 0000055270
NIP: 9570727755
Data rejestracji: 30-10-2001

Cel działania

1.Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszenie stanu zdrowia społeczności akademickiej.
2.Rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim.
3.Wychowywanie członków zgodnie z tradycjami azs.
4.Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
5.Działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
6.Powodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystego klubu, szkoły wyższej i środowiska.

Opinie o: Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.