1. OPP
  2. Lubelskie
  3. Janów Lubelski

Agencja Współpracy i Rozwoju- Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej "Sas"

Jana Pawła II 5
Janów Lubelski

Informacje podstawowe

KRS: 0000184074
WWW: stowsas.pl
e-mail: [email protected]
NIP: 8621560656
Data rejestracji: 17-12-2003

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest:
1)świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a także ofiarom przemocy i przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w komunikacji, wolności, rodzinie i opiece oraz wolności seksualnej i obyczajności,
2)animowanie grup samopomocowych,
3)działania zmierzające do zagospodarowywania niewykorzystanych obiektów na cele statutowe oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
4)wspieranie i promocja regionalnych placówek kulturalnooświatowych, opiekunczo-wychowawczych i zdrowotnych,
5)wspieranie i promocja sportu, rekreacji, szkoły oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
6)wspieranie społecznej aktywności obywateli,
7)pisanie i wdrażanie programów z ekologii i ochrony środowiska,
8)działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach i ulicach,
9)szkolenie umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych służących zdrowiu,
10)rehabilitacja zawodowa,
11)ustalenie pakietów świadczeń profilaktycznych dla poszczególnych grup pracowników,
12)zapobieganie i ograniczanie wypadków w miejscu pracy poprzez zmniejszanie narażenia na czynniki szkodliwe w miejscu pracy, ograniczanie występowania chorób zawodowych,
13)prowadzenie mediacji w sprawach karnych i cywilnych,
14)gospodarowanie terenami wędkarskimi.
15)popularyzowanie sportowego połowu ryb oraz organizowanie zawodów wędkarskich,
16)prowadzenie działalności turystyczno-wędkarskiej, w tym : schronisk, stanic i przystani wędkarskich,
17)rewitalizacja społeczna i zawodowa.
18)zapewnienie dostępu do technologii medycznych udowodnionej skuteczności i wysokiej efektywności,
19)rozwój systemów certyfikacji i akredytacji w zakładach opieki zdrowotnej,
20)opracowywanie strategii partnerstwa publiczno-prywatnego w ochronie zdrowia.

Opinie o: Agencja Współpracy i Rozwoju- Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej "Sas"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.