1. OPP
  2. Podlaskie
  3. Łomża

Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Informacje podstawowe

KRS: 0000905717
WWW: lomza.caritas.pl
e-mail: [email protected]

Cel działania

Celem caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przekazywania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania w sferze zadań o których mowa w § 6 ust.1,2 oraz w wyodrębnionym w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zakresie, działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, o których mowa w § 6 ust.3,4 statutu na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy osób ze względu na ich szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

Opinie o: Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.