1. OPP
  2. Łódzkie
  3. Ozorków

Eleos - Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Łódzko - Poznańskiej

Prezydenta Gabriela Narutowicza 46
Łódź

Informacje podstawowe

KRS: 0000853072
WWW: lodz-orthodox.pl
e-mail: [email protected]

Cel działania

Celem nadrzędnym eleos jest działalność charytatywna i humanitarna w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. celami szczegółowymi eleos są:
1. organizacja pomocy charytatywnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz rodzinom ubogim i patologicznym.
2. utrzymanie świadomości religijnej ludzi objętych pomocą, oraz rozwijanie braterskich kontaktów na płaszczyźnie międzyludzkiej.
3. przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, oraz patologiom społecznym.
4. objęcie pomocą dzieci pochodzących z rodzin rozbitych, ubogich, patologicznych, oraz wychowanków domów dziecka.
5. pomoc osobom bezdomnym, starym, chorym i ułomnym.
6. współpraca z organizacjami charytatywnymi innych kościołów i związków wyznaniowych w zakresie ich statutowej działalności.
7. współpraca z organami, organizacjami i instytucjami międzynarodowymi.
8. współpraca z organizacjami i instytucjami prywatnymi i społecznymi.
9. współpraca z organami i jednostkami administracji rządowej i samorządowej.

Opinie o: Eleos - Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Łódzko - Poznańskiej

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.