1. OPP
  2. Pomorskie

Abi-Akceptacja, Bezinteresowność, Inkluzja - Stowarzyszenie przy Sosw w Damnicy

Janusza Korczaka 1
Damnica

Informacje podstawowe

KRS: 0000714051

Cel działania

1. wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków/uczniów oraz bazy ośrodka.
2. promocja ośrodka w powiecie słupskim oraz poza nim.
3. gromadzenie środków materialnych ze składek członkowskich, dotacji i darowizn i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami stowarzyszenia,
4. rehabilitacja i wspieranie wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo i zagrożonych patologią,
5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki zdrowotnej osób niepełnosprawnych
6. zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych.
7. inicjowanie i świadczenie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodziców lub opiekunów w szczególności w zakresie informacyjnym, dydaktycznym i rehabilitacyjnym. pomoc finansowa i doradcza innym organizacjom społecznym.
8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
9. działalność na rzecz upowszechniania ekoturystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku 1o. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia
11. podejmowanie innych czynności zgodnych z przepisami prawa zmierzających do realizacji celów statutowych.
12. włączanie wolontariuszy do opieki nad osobami niepełnosprawnymi, osobami pełnosprawnymi niezaradnymi życiowo, a także zagrożonymi patologią.

Opinie o: Abi-Akceptacja, Bezinteresowność, Inkluzja - Stowarzyszenie przy Sosw w Damnicy

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.