1. OPP
  2. Podlaskie
  3. Augustów

Augustowskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami "Kudłacz"

Marii Konopnickiej 10
Augustów

Informacje podstawowe

KRS: 0000521698

Cel działania

1. działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania.
2. przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt.
3. kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa do zwierząt i upowszechnianie wiedzy o odpowiedzialności człowieka za byt zwierząt domowych - zwłaszcza kotów i psów.
4. inspirowanie i wspieranie działań w zakresie przestrzegania praw zwierząt.
5. tworzenie wolontariatu.
6. prowadzenie działań edukacyjnych.
7. wspieranie inicjatyw społecznych w działaniach na rzecz dobra zwierząt.
8. prowadzenie działań zmierzających do regulacji populacji i zapobieganie bezdomności zwierząt.
9. tworzenie przytulisk oraz domów tymczasowych.
10. współpraca z policją oraz strażą miejską przy zwalczaniu wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami.
11. współpraca z organami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, zakładami pracy oraz placówkami oświatowymi poprzez wzajemną pomoc i wspólne działanie na rzecz zwierząt.
12. współpraca z organizacjami podobnym charakterze działalności w kraju i za granicą.
13. organizowanie zbiórek pieniędzy i żywności na rzecz zwierząt.

Opinie o: Augustowskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami "Kudłacz"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.