1. OPP
  2. Łódzkie
  3. Łódź

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "Opus"

Prezydenta Gabriela Narutowicza 8/10
Łódź

Informacje podstawowe

KRS: 0000057288

Cel działania

A/ animowania inicjatyw obywatelskich, społecznych i ekonomicznych w miastach i terenach wiejskich, b/wspierania organizacji pozarządowych i innych inicjatyw społecznych,w tym w szczególności działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży, osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorów, uzależnionych, oraz równouprawnienia płci, c/ propagowania standartów działań obywatelskich, d/ inicjowania współpracy sektorów non-profit-biznes-administracja publiczna, e/usług informacyjnych, f/ rozwoju edukacji, g/ rozwoju usług społecznych szczególnie w zakresie pomocy społecznej, h/ rozwoju i promocji przedsiębiorczości społecznej, i/ wspierania i realizacji działań w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju, j/ współpracy międzynarodowej i turystyki, k/ wspierania procesów rewitalizacyjnych, l/ wspierania funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, m/ działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie o: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "Opus"

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat organizacji. Jeżeli korzystałeś z jej usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.