Przewodnią ideą Programu "Zdążyć z Pomocą" jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych.

Głównym celem naszej fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym w pozyskiwaniu środków potrzebnych na rehabilitację, leczenie oraz sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.

Fundacja Avalon z myślą o Państwa potrzebach oraz w związku z wydłużającym się okresem oczekiwania na darmową rehabilitację, kontynuuje projekt – AKTYWNI DZIĘKI SOBIE. Pragnąc wyjść Państwu naprzeciw postanowiliśmy sfinansować znaczną część kosztów rehabilitacji.

Fundacja Rosa powstała w 2004 roku. Od tego czasu aktywnie działa w Polsce jako organizacja pożytku publicznego. Fundusze, które otrzymuje w ramach corocznej akcji przekazywania 1% podatków na cele charytatywne, przeznacza na wspomaganie potrzebujących – szczególnie dzieci i młodzieży – w dwóch obszarach: zdrowia i edukacji. We wrześniu 2011 roku Fundacja Rosa dołączyła do grona organizacji zrzeszonych w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Fundacja „Nasza Szkoła” została powołana w 2002 roku. Jej członkowie wywodzą się z kręgu rodzin z parafii św. Stanisława w Siedlcach. W 2003 roku uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Ideą, która przyświęcała jej założeniu w pozyskiwaniu funduszy z 1%, było powstanie katolickiej szkoły podstawowej. Cel ten udało się zrealizować po nawiązaniu współpracy z Diecezją Siedlecką. W 2011 roku zaczęły funkcjonować Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Gimnazjum w Siedlcach.